Ontwikkeling van een nieuw woonzorgconcept

Het Kloostercomplex aan de Hoge Ham in Dongen, in eigendom van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Dongen en de Provincie Noord-Brabant, biedt huisvesting aan de zusters en aan Stichting Maria-Oord (aanbieder van zorg, verpleging en welzijn).

Type project
Woonzorg
Plaats
Dongen
Partners
Bouwaccent
Status
In ontwikkeling

Renschdael heeft in opdracht van de Zusters Franciscanessen een gebiedsvisie opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw woonzorgconcept. Het markante Kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen van Dongen aan de Hoge Ham in Dongen staat centraal in de ontwikkeling van het vernieuwend woonzorgconcept. De integrale gebiedsvisie maakt de kaders waarbinnen toekomstige ontwikkelingen kunnen plaats vinden inzichtelijk. Het gebied bevat in potentie alle ingrediƫnten die nodig zijn voor een kleinschalig, uniek en onderscheidend woonzorgmilieu.

In de directe nabijheid van het Moederhuis en de kapel van de Zusters Franciscanessen van Dongen is een woongebouw geprojecteerd bestaande uit 40 eenheden. Deze planontwikkeling op het Kloostercomplex (en gelegen aan de Bolkensteeg) betreft de eerste uitwerking van de gebiedsontwikkeling.